Chi phí trên 1 đơn hàng
Chi tiết
1. Phí ship nội địa Trung Quốc Phí chuyển hàng từ nhà cung cấp đến kho TQ của chúng tôi
2. Chúng tôi thu Phí mua hàng tính theo % và cước vận chuyển nhanh tính theo kg
3. Phí đóng gỗ (Tùy chọn) Đóng gỗ ngoài kiện để chống móp méo
4. Phí kiểm đếm (Tùy chọn) Chúng tôi kiểm hàng tại kho TQ để đảm bảo đúng hàng đã mua
1. Phí ship nội địa Trung Quốc
Phí ship Trung Quốc
Chi tiết Đây là mức phí cần để chuyển hàng từ shop TQ đến kho của chúng tôi tại QC(nếu có)
2. Phí mua hàng và phí vận chuyển cân nặng
Tiền Đơn Hàng/shop Phí mua hàng (%) Cước VC
theo cân thực
Cước VC
theo cân quy đổi
Cọc 90% Cọc 100% Hà Nội Hồ Chí Minh Hà Nội Hồ Chí Minh
0-2 Tr 5% 5% 24.000đ 29.000đ 24.000đ 29.000đ
2-5 Tr 3% 1.8% 16.000đ 21.000đ 18.000đ 23.000đ
>5 Tr 2% 1.2% 14.000đ 19.000đ 16.000đ 21.000đ

Cách tính phí cân nặng:
Phí cân nặng sẽ tính theo kết quả lớn nhất giữa tiền cân thực và tiền cân quy đổi,
Cân quy đổi theo công thức: Dài*Rộng*Cao / 6000,

Ví dụ: phí cân nặng của một đơn hàng trên 5 triệu về Hà Nội được tính như sau:
Cân nặng thực của kiện hàng: 100kg => tiền cân thực: 100 x 14,000 = 1,400,000 đ,
Cân nặng quy đổi của kiện hàng: 85kg => tiền cân quy đổi: 85 x 16,000 = 1,360,000 đ,
Vậy đơn hàng sẽ được tính theo kết quả lớn hơn là giá tiền cân thực = 1,400,000 đ,

3. Phí đóng gỗ (Tùy chọn)
Kg đầu tiên Kg tiếp theo
Phí đóng kiện 20 tệ 0.8 tệ
4. Phí kiểm đếm(Tùy chọn)
Số lượng sản phẩm/đơn Mức thu phí/ SP (sp>10 tệ) Mức thu phí/ SP (sp<10 tệ)
1-2 sản phẩm 5.000 đ 1.500 đ
3-10 sản phẩm 3.500 đ 1.000 đ
11-100 sản phẩm 2.000 đ 700 đ
101-500 sản phẩm 1.500 đ
>500 sản phẩm 1.000 đ