Chi phí trên 1 đơn hàng
Chi tiết
1. Phí ship nội địa Trung Quốc Phí chuyển hàng từ nhà cung cấp đến kho TQ của chúng tôi
2. Chúng tôi thu Phí mua hàng tính theo % và cước vận chuyển nhanh tính theo kg
3. Phí đóng gỗ (Tùy chọn) Đóng gỗ ngoài kiện để chống móp méo
1. Phí ship nội địa Trung Quốc
Phí ship Trung Quốc
Chi tiết Đây là mức phí cần để chuyển hàng từ shop TQ đến kho của chúng tôi tại QC(nếu có)
2. Phí mua hàng và phí vận chuyển cân nặng
Hà Nội
Tiền Đơn Hàng/shop Phí mua hàng (%) Vận chuyển thường Vận chuyển nhanh
Cọc 70% Cọc 80% Cân thực Cân quy đổi Cân thực Cân quy đổi
0-2 Tr 5% 5% 24.000đ 24.000đ 28.000đ 28.000đ
2-5 Tr 3% 1.8% 16.000đ 18.000đ 20.000đ 22.000đ
>5 Tr 2% 1.2% 11.000đ 12.500đ 15.000đ 16.500đ
Cân quy đổi: Dài*Rộng*Cao / 6000 Dài*Rộng*Cao / 8000
Hồ Chí Minh
Tiền Đơn Hàng/shop Phí mua hàng (%) Vận chuyển thường Vận chuyển nhanh
Cọc 70% Cọc 80% Cân thực Cân quy đổi Cân thực Cân quy đổi
0-2 Tr 5% 5% 29.000đ 29.000đ 34.000đ 33.000đ
2-5 Tr 3% 1.8% 21.000đ 23.000đ 26.000đ 28.000đ
>5 Tr 2% 1.2% 15.000đ 16.500đ 19.000đ 20.500đ
Cân quy đổi: Dài*Rộng*Cao / 6000 Dài*Rộng*Cao / 8000

Cách tính phí cân nặng:
Phí cân nặng sẽ tính theo kết quả lớn nhất giữa tiền cân thực và tiền cân quy đổi,

Ví dụ: phí cân nặng của một đơn hàng vận chuyển thường trên 5 triệu về Hà Nội được tính như sau:
Cân nặng thực của kiện hàng: 100kg => tiền cân thực: 100 x 11,000 = 1,100,000 đ,
Cân nặng quy đổi của kiện hàng: 85kg => tiền cân quy đổi: 85 x 12,500 = 1,062,500 đ,
Vậy đơn hàng sẽ được tính theo kết quả lớn hơn là giá tiền cân thực = 1,100,000 đ,

Lưu ý: Giá vận chuyển có thể thay đổi tính theo thời điểm hàng nhập kho Việt Nam

3. Phí đóng gỗ (Tùy chọn)
Kg đầu tiên Kg tiếp theo
Phí đóng kiện 20 tệ 0.8 tệ