Thông báo điều chỉnh số tài khoản đặt hàng

Đăng lúc 30/09/2023 16:18

Orderthangloi thông báo sửa thay đổi số tài khoản đặt hàng, Mời quý khách đăng nhập vào phần quản lý đơn hàng và xem chi tiết phía dưới, ...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 15/07/2023

Đăng lúc 15/07/2023 10:23

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 15/07/2023, Bắt đầu từ Thứ Bảy, ngày 15/07/2023, OrderThangLoi điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường, Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 15/07/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3430 VNĐ ...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 01/07/2023

Đăng lúc 01/07/2023 16:12

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ 12h ngày 01/07/2023, Bắt đầu từ 12h Thứ Bảy, ngày 01/07/2023, OrderThangLoi điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường, Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 12h ngày 01/07/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 34...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 07/06/2023,

Đăng lúc 07/06/2023 09:45

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 07/06/2023, Bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 07/06/2023, OrderThangLoi điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường, Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày  07/06/2023, sẽ áp dụng theo mức tỷ gi&aacute...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 26/05/2023,

Đăng lúc 26/05/2023 10:15

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 26/05/2023, Bắt đầu từ Thứ Sáu, ngày 26/05/2023, OrderThangLoi điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường, Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 26/05/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá:&nb...

Đọc tiếp


Đang hiển thị 5 trong tổng số 91 bản ghi.