Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ  ngày 09/11/2021

Đăng lúc 09/11/2021 10:24

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ  ngày 09/11/2021 Bắt đầu từ Thứ Ba, ngày 09/11/2021, Ordergiagoc điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường, Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 09/11/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3850&nbsp...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ  ngày 09/11/2021

Đăng lúc 09/11/2021 10:03

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ  ngày 09/11/2021   Kể từ  Thứ Ba, ngày 09/11/2021, Orderthangloi điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động của thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 09/11/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT ...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá Ngày 22/10/2021

Đăng lúc 27/10/2021 11:05

Orderthangloi thông báo điều chỉnh Tăng tỷ giá ngày 22/10/2021 Bắt đầu từ 12h, Thứ Sáu ngày 22/10/2021, Orderthangloi điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 12h ngày 22/10/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = ...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá Ngày 27/10/2021

Đăng lúc 27/10/2021 11:04

Orderthangloi thông báo điều chỉnh Tăng tỷ giá ngày 27/10/2021 Bắt đầu từ 12h, Thứ Tư, ngày 27/10/2021, Orderthangloi điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 12h ngày 27/10/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3...

Đọc tiếp


Orderthangloi thông báo điều chỉnh Tăng tỷ giá từ 12h ngày 19/10/2021

Đăng lúc 19/10/2021 12:53

Orderthangloi thông báo điều chỉnh Tăng tỷ giá từ 12h ngày 19/10/2021 Kể từ 12h Thứ ba ngày 19/10/2021, Orderthangloi điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 12h ngày 19/10/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3830&nbs...

Đọc tiếp


Đang hiển thị 5 trong tổng số 47 bản ghi.