Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 15/07/2023

Đăng lúc 15/07/2023 10:23

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 15/07/2023, Bắt đầu từ Thứ Bảy, ngày 15/07/2023, OrderThangLoi điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường, Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 15/07/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3430 VNĐ ...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 01/07/2023

Đăng lúc 01/07/2023 16:12

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ 12h ngày 01/07/2023, Bắt đầu từ 12h Thứ Bảy, ngày 01/07/2023, OrderThangLoi điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường, Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 12h ngày 01/07/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 34...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 07/06/2023,

Đăng lúc 07/06/2023 09:45

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 07/06/2023, Bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 07/06/2023, OrderThangLoi điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường, Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày  07/06/2023, sẽ áp dụng theo mức tỷ gi&aacute...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 26/05/2023,

Đăng lúc 26/05/2023 10:15

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 26/05/2023, Bắt đầu từ Thứ Sáu, ngày 26/05/2023, OrderThangLoi điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường, Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 26/05/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá:&nb...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 11/05/2023,

Đăng lúc 11/05/2023 09:50

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 11/05/2023, Bắt đầu từ Thứ Năm, ngày 11/05/2023, OrderThangLoi điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường, Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 11/05/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1ND...

Đọc tiếp


Đang hiển thị 5 trong tổng số 95 bản ghi.