Thông báo lịch nhận đơn Tết nguyên đán 2024

Đăng lúc 05/02/2024 15:03

OrderThangloi Thông báo lịch nhận đơn mới sau lễ Tết nguyên đán 2024,   Thời gian bắt đầu nhận đơn là ngày 17/02/2024 ( 08/01/2024 Âm lịch), ...

Đọc tiếp


Thông Báo Lịch Nhận Đơn Hàng Trước Tết Nguyên Đán 2024

Đăng lúc 23/01/2024 11:32

OrderThangLoi thông báo thời gian đặt hàng trước dịp nghỉ lễ Tết Nguyên Đán 2024 như sau,      Thời gian nhận đặt đơn hàng mới trước tết: hết thứ 6, ngày 26/01/2024 (16/12/2023 Âm lịch), ...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ 16h00 ngày 30/12/2023,

Đăng lúc 30/12/2023 15:56

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ 16h00 ngày 30/12/2023, Bắt đầu từ Thứ Bảy, ngày 30/12/2023 , OrderThangloi điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 16h00 ngày 30/12/2023  sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 21/12/2023

Đăng lúc 21/12/2023 09:46

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 21/12/2023     Bắt đầu từ Thứ Năm, ngày 21/12/2023 , OrderThangloi điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 21/12/2023  sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: ...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 24/11/2023

Đăng lúc 24/11/2023 11:33

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 24/11/2023     Bắt đầu từ Thứ Sáu, ngày 24/11/2023 , OrderThangloi điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 24/11/2023  sẽ áp dụng theo mức tỷ giá:&nbsp...

Đọc tiếp


Đang hiển thị 5 trong tổng số 104 bản ghi.