Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 16/11/2023,

Đăng lúc 16/11/2023 09:43

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 16/11/2023, Bắt đầu từ Thứ Năm, ngày 16/11/2023, OrderThangLoi điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường, Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 16/11/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3470 VNĐ ...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 14/10/2023

Đăng lúc 14/10/2023 10:02

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 14/10/2023, Bắt đầu từ Thứ Bảy, ngày 14/10/2023, OrderThangLoi điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường, Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 14/10/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3450 VNĐ ...

Đọc tiếp


Thông báo điều chỉnh số tài khoản đặt hàng

Đăng lúc 30/09/2023 16:18

Orderthangloi thông báo sửa thay đổi số tài khoản đặt hàng, Mời quý khách đăng nhập vào phần quản lý đơn hàng và xem chi tiết phía dưới, ...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 15/07/2023

Đăng lúc 15/07/2023 10:23

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 15/07/2023, Bắt đầu từ Thứ Bảy, ngày 15/07/2023, OrderThangLoi điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường, Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 15/07/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3430 VNĐ ...

Đọc tiếp


Đang hiển thị 5 trong tổng số 104 bản ghi.