Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 07/06/2023,

Đăng lúc 07/06/2023 09:45

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 07/06/2023, Bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 07/06/2023, OrderThangLoi điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường, Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày  07/06/2023, sẽ áp dụng theo mức tỷ gi&aacute...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 26/05/2023,

Đăng lúc 26/05/2023 10:15

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 26/05/2023, Bắt đầu từ Thứ Sáu, ngày 26/05/2023, OrderThangLoi điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường, Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 26/05/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá:&nb...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 11/05/2023,

Đăng lúc 11/05/2023 09:50

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 11/05/2023, Bắt đầu từ Thứ Năm, ngày 11/05/2023, OrderThangLoi điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường, Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 11/05/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1ND...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 28/04/2023,

Đăng lúc 28/04/2023 09:15

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 28/04/2023, Bắt đầu từ Thứ Sáu, ngày 28/04/2023, OrderThangLoi điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường, Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 28/04/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá:&nb...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 04/04/2023,

Đăng lúc 04/04/2023 09:15

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 04/04/2023, Bắt đầu từ Thứ Ba, ngày 04/04/2023 OrderThangLoi điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường, Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 04/04/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT ...

Đọc tiếp


Đang hiển thị 5 trong tổng số 101 bản ghi.