Orderthangloi Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá ngày 14/07/2021

Đăng lúc 14/07/2021 09:13

Orderthangloi thông báo điều chỉnh giảm tỷ giá ngày 14/07/2021 Kính gửi Quý Khách hàng!   Kể từ 00h00 Thứ Tư ngày 14/07/2021, Orderthangloi điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 00h00 ngày 14/07/2021 ...

Đọc tiếp


Orderthangloi Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Phí Cân Nặng Về Việt Nam Và Giảm Tỷ Lệ Quy Đổi Đơn Hàng

Đăng lúc 29/06/2021 12:02

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Phí Cân Nặng Về Việt Nam Và Giảm Tỷ Lệ Quy Đổi Đơn Hàng   + Điều chỉnh giảm tỷ lệ quy đổi từ 7000 -> 8000 trên bảng giá Vận Chuyển Nhanh + Điều chỉnh giảm phí Vận chuyển cân nặng về Việt Nam đối với 2 hình thức  , cụ thể như sau:  * Biểu phí t...

Đọc tiếp


Orderthangloi Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá ngày 18/06/2021

Đăng lúc 18/06/2021 08:39

Orderthangloi thông báo điều chỉnh giảm tỷ giá ngày 18/06/2021 Kính gửi Quý Khách hàng!   Kể từ 00h00 Thứ Sáu ngày 18/06/2021, Orderthangloi điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 00h00 ngày 18/06/202...

Đọc tiếp


Orderthangloi Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá ngày 11/06/2021

Đăng lúc 11/06/2021 09:20

Orderthangloi thông báo điều chỉnh giảm tỷ giá ngày 11/06/2021 Kính gửi Quý Khách hàng!   Kể từ 00h00 Thứ Sáu ngày 11/06/2021, Orderthangloi điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 00h00 ngày 11/06/202...

Đọc tiếp


Thông báo điều chỉnh tăng tỷ giá ngày 31/05/2021

Đăng lúc 31/05/2021 09:03

OrderThangLoi thông báo điều chỉnh tăng tỷ giá ngày 31/05/2021   Kể từ Thứ Hai ngày 31/05/2021, Orderthangloi điều chỉnh tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ  ngày 31/05/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = ...

Đọc tiếp


Đang hiển thị 5 trong tổng số 47 bản ghi.