VanChuyenTot thông báo điều chỉnh tăng tỷ giá ngày 26/05/2021

Đăng lúc 26/05/2021 08:58

VanChuyenTot thông báo điều chỉnh tăng tỷ giá ngày 26/05/2021   Kể từ 00h00 Thứ Tư ngày 26/05/2021, Vanchuyentot điều chỉnh tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 00h00 ngày 26/05/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3...

Đọc tiếp


Thông Báo Giảm Tỷ Lệ Đặt Cọc Đơn Hàng

Đăng lúc 17/05/2021 14:51

Thông Báo Giảm Tỷ Lệ Đặt Cọc Đơn Hàng và Điều Chỉnh Quy Đổi cân nặng, Vanchuyentot thông báo điều chỉnh giảm tỷ lệ cọc đơn hàng từ ngày 17/05, và điều chỉnh quy đổi đối với hình thức vận chuyển thường với đơn nhập kho TQ từ ngày 17/05 như sau: ...

Đọc tiếp


VanChuyenTot thông báo điều chỉnh tăng tỷ giá ngày 14/05/2021

Đăng lúc 14/05/2021 09:07

VanChuyenTot thông báo điều chỉnh tăng tỷ giá ngày 14/05/2021   Kể từ 00h00 Thứ Sáu ngày 14/05/2021, Vanchuyentot điều chỉnh giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 00h00 ngày 14/05/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT ...

Đọc tiếp


Đang hiển thị 5 trong tổng số 47 bản ghi.