Thông Báo thay đổi Cách Tính Giá Vận Chuyển

Đăng lúc 06/12/2021 14:46

Thông Báo thay đổi Cách Tính Mới Giá Vận Chuyển, Để hướng đến giá vận chuyển tốt nhất, orderthangloi thay đổi cách tính giá và đưa ra bảng giá vận Chuyển mới cho đơn hàng đặt cọc bắt đầu từ ngày 03/12/2021,  Chi tiết xem tại phần bảng giá trên website, ...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ  ngày 09/11/2021

Đăng lúc 09/11/2021 10:24

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ  ngày 09/11/2021 Bắt đầu từ Thứ Ba, ngày 09/11/2021, Ordergiagoc điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường, Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 09/11/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3850&nbsp...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ  ngày 09/11/2021

Đăng lúc 09/11/2021 10:03

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ  ngày 09/11/2021   Kể từ  Thứ Ba, ngày 09/11/2021, Orderthangloi điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động của thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 09/11/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT ...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá Ngày 22/10/2021

Đăng lúc 27/10/2021 11:05

Orderthangloi thông báo điều chỉnh Tăng tỷ giá ngày 22/10/2021 Bắt đầu từ 12h, Thứ Sáu ngày 22/10/2021, Orderthangloi điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 12h ngày 22/10/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = ...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá Ngày 27/10/2021

Đăng lúc 27/10/2021 11:04

Orderthangloi thông báo điều chỉnh Tăng tỷ giá ngày 27/10/2021 Bắt đầu từ 12h, Thứ Tư, ngày 27/10/2021, Orderthangloi điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 12h ngày 27/10/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3...

Đọc tiếp


Đang hiển thị 5 trong tổng số 73 bản ghi.