Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Giá Vận Chuyển Cân Nặng Từ Ngày 18/10/2022

Đăng lúc 18/10/2022 10:11

Thông báo điều chỉnh Giảm phí vận chuyển về kho HCM và Giảm  hình thức Quy Đổi          Kính Gửi Quý Khách Hàng,      Orderthangloi xin thông báo điều chỉnh Giảm phí Vận chuyển Quốc tế với đơn hàng >5tr, cụ thể  như sau:           Điều ...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 29/09/2022

Đăng lúc 29/09/2022 09:27

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ  ngày 29/09/2022, Bắt đầu từ Thứ Năm, ngày 29/09/2022, OrderThangLoi điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường, Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 29/09/2022 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT =...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 07/09/2022

Đăng lúc 07/09/2022 10:07

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ  ngày 07/09/2022 Bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 07/09/2022, OrderThangLoi điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường, Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 07/09/2022 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ  ngày 29/08/2022

Đăng lúc 29/08/2022 09:44

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ  ngày 29/08/2022 Bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 29/08/2022, Orderthangloi điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường, Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 29/08/2022 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3...

Đọc tiếp


Đang hiển thị 5 trong tổng số 101 bản ghi.