Orderthangloi thông báo điều chỉnh Tăng tỷ giá từ 12h ngày 19/10/2021

Đăng lúc 19/10/2021 12:53

Orderthangloi thông báo điều chỉnh Tăng tỷ giá từ 12h ngày 19/10/2021 Kể từ 12h Thứ ba ngày 19/10/2021, Orderthangloi điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 12h ngày 19/10/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3830&nbs...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá Ngày 15/10/2021

Đăng lúc 15/10/2021 11:34

Orderthangloi thông báo điều chỉnh Tăng tỷ giá ngày 15/10/2021 Kể từ Thứ Sáu ngày 15/10/2021, Orderthangloi điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 15/10/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3800 VNĐ. ...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá ngày 09/10/2021

Đăng lúc 09/10/2021 10:37

Orderthangloi thông báo điều chỉnh Tăng tỷ giá ngày 09/10/2021 Kể từ Thứ bảy ngày 09/10/2021, Orderthangloi điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 09/10/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3780 VNĐ. ...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá Ngày 29/09/2021

Đăng lúc 29/09/2021 09:12

Orderthangloi thông báo điều chỉnh Tăng tỷ giá ngày 29/09/2021,   Kể từ Thứ Tư ngày 29/09/2021, Orderthangloi điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 29/09/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3760 VNĐ. ...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá Ngày 27/09/2021

Đăng lúc 27/09/2021 10:23

Orderthangloi thông báo điều chỉnh Tăng tỷ giá ngày 27/09/2021,   Kể từ Thứ Hai ngày 27/09/2021, Orderthangloi điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 27/09/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3720 VNĐ. ...

Đọc tiếp


Đang hiển thị 5 trong tổng số 73 bản ghi.