Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 07/09/2022

Đăng lúc 07/09/2022 10:07

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ  ngày 07/09/2022 Bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 07/09/2022, OrderThangLoi điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường, Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 07/09/2022 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ  ngày 29/08/2022

Đăng lúc 29/08/2022 09:44

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ  ngày 29/08/2022 Bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 29/08/2022, Orderthangloi điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường, Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 29/08/2022 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ 00h ngày 31/07/2022

Đăng lúc 30/07/2022 17:39

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ 00h ngày 31/07/2022 Bắt đầu từ 00h Chủ Nhật, ngày 31/07/2022, OrderThangLoi điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 00h ngày 31/07/2022 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: ...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ 00h ngày 30/07/2022

Đăng lúc 29/07/2022 14:18

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ 00h ngày 30/07/2022 Bắt đầu từ 00h Thứ Bảy, ngày 30/07/2022, OrderThangLoi điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 00h ngày 30/07/2022 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT ...

Đọc tiếp


Đang hiển thị 5 trong tổng số 100 bản ghi.