Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Giá Vận Chuyển Cân Nặng Từ Ngày 18/11/2022

Đăng lúc 17/11/2022 13:50

Orderthangloi thông báo điều chỉnh Giảm phí Vận chuyển Quốc tế,

Từ ngày 18/11/2022 Những đơn hàng >5tr về Kho Hà Nội,Hồ Chi Minh như sau:

    Phí VC thường về kho Hà Nội với cân thực là 11,000đ/kg,Cân quy đổi là 12,500đ/kg
    Phí VC nhanh về kho Hà Nội với cân thực là 15,000đ/kg,Cân quy đổi là 16,500đ/kg
    Phí VC thường về kho Hồ Chi Minh với cân thực là 15,000đ/kg,Cân quy đổi là 16,500đ/kg,
    Phí VC nhanh về kho Hồ Chi Minh với cân thực là 19,000đ/kg,Cân quy đổi là 20,500đ/kg,