Thông Báo Điều Chỉnh Giá Vận Chuyển hàng đặc biệt từ ngày 10/12/2022

Đăng lúc 05/12/2022 18:04

Orderthangloi thông báo điều chỉnh giá vận chuyển hàng đặc biệt như sau:

  Các mặt hàng mỹ phẩm,thực phẩm,hoá chất,dung dịch, sẽ tăng 3,000đ/kg so với bảng giá,
  Thời gian áp dụng : Đối với những đơn hàng Nhập Kho Việt Nam từ ngày 10/12/2022,