THÔNG BÁO THAY ĐỔI KHO NHẬN HÀNG TRUNG QUỐC,

Đăng lúc 06/12/2022 15:42

THÔNG BÁO THAY ĐỔI KHO NHẬN HÀNG TRUNG QUỐC,
     Dịch đã được quản lý khá tốt, Orderthangloi thay đổi địa chỉ nhận hàng mặc định về kho Quảng Châu,