Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 23/02/2023,

Đăng lúc 23/02/2023 09:24

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 23/02/2023,

Bắt đầu từ Thứ Năm, ngày 23/02/2023, OrderThangLoi điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường,

Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 23/02/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3590 VNĐ,