Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 04/04/2023,

Đăng lúc 04/04/2023 09:15

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 04/04/2023,

Bắt đầu từ Thứ Ba, ngày 04/04/2023 OrderThangLoi điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường,

Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 04/04/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3570 VNĐ,