Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 07/06/2023,

Đăng lúc 07/06/2023 09:45

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 07/06/2023,

Bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 07/06/2023, OrderThangLoi điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường,

Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày  07/06/2023, sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1NDT = 3470 VNĐ,