Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 14/10/2023

Đăng lúc 14/10/2023 10:01

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 14/10/2023,

Bắt đầu từ Thứ Bảy, ngày 14/10/2023, OrderThangLoi điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường,

Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 14/10/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3450 VNĐ