Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 16/11/2023,

Đăng lúc 16/11/2023 09:43

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 16/11/2023,

Bắt đầu từ Thứ Năm, ngày 16/11/2023, OrderThangLoi điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường,

Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 16/11/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3470 VNĐ