Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 22/11/2023

Đăng lúc 22/11/2023 10:44

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 22/11/2023,

Bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 22/11/2023, OrderThangLoi điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường,

Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 22/11/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3490 VNĐ,