Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ 16h00 ngày 30/12/2023,

Đăng lúc 30/12/2023 15:56

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ 16h00 ngày 30/12/2023,

Bắt đầu từ Thứ Bảy, ngày 30/12/2023 , OrderThangloi điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường.

Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 16h00 ngày 30/12/2023  sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3550 VNĐ,