Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 12/03/2024

Đăng lúc 01/04/2024 15:35

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 12/03/2024 

Bắt đầu từ Thứ Ba, ngày 12/03/2024 , OrderThangLoi điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường.

Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 12/03/2024  sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3610 VNĐ