Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 26/04/2024

Đăng lúc 26/04/2024 10:53

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 26/04/2024 

Bắt đầu từ Thứ Sáu, ngày 26/04/2024  , OrderThangloi điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường.

Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 26/04/2024   sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3630 VNĐ