Thông báo điều chỉnh tăng tỷ giá ngày 31/05/2021

Đăng lúc 31/05/2021 09:03

OrderThangLoi thông báo điều chỉnh tăng tỷ giá ngày 31/05/2021
 

Kể từ Thứ Hai ngày 31/05/2021, Orderthangloi điều chỉnh tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường.

Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ  ngày 31/05/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3810 VNĐ.

 

BQT Orderthangloi.com