Orderthangloi Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Phí Cân Nặng Về Việt Nam Và Giảm Tỷ Lệ Quy Đổi Đơn Hàng

Đăng lúc 29/06/2021 12:02

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Phí Cân Nặng Về Việt Nam Và Giảm Tỷ Lệ Quy Đổi Đơn Hàng
 

+ Điều chỉnh giảm tỷ lệ quy đổi từ 7000 -> 8000 trên bảng giá Vận Chuyển Nhanh

+ Điều chỉnh giảm phí Vận chuyển cân nặng về Việt Nam đối với 2 hình thức  , cụ thể như sau:
 * Biểu phí trên sẽ  Áp dụng đối với các đơn hàng nhập kho Việt Nam từ ngày 25/06/2021