Orderthangloi Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá ngày 4/08/2021

Đăng lúc 04/08/2021 09:53

Orderthangloi thông báo điều chỉnh giảm tỷ giá ngày 4/08/2021.
 

Kể từ 00h00 Thứ Tư ngày 4/08/2021, Orderthangloi điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường.

Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 00h00 ngày 4/08/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3680 VNĐ.

Trân trọng thông báo!