Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá Ngày 27/09/2021

Đăng lúc 27/09/2021 10:23

Orderthangloi thông báo điều chỉnh Tăng tỷ giá ngày 27/09/2021,
 

Kể từ Thứ Hai ngày 27/09/2021, Orderthangloi điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường.

Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 27/09/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3720 VNĐ.