Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá Ngày 29/09/2021

Đăng lúc 29/09/2021 09:12

Orderthangloi thông báo điều chỉnh Tăng tỷ giá ngày 29/09/2021,
 

Kể từ Thứ Tư ngày 29/09/2021, Orderthangloi điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường.

Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 29/09/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3760 VNĐ.