Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá Ngày 15/10/2021

Đăng lúc 15/10/2021 11:34

Orderthangloi thông báo điều chỉnh Tăng tỷ giá ngày 15/10/2021

Kể từ Thứ Sáu ngày 15/10/2021, Orderthangloi điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường.

Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 15/10/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3800 VNĐ.