Orderthangloi thông báo điều chỉnh Tăng tỷ giá từ 12h ngày 19/10/2021

Đăng lúc 19/10/2021 12:53

Orderthangloi thông báo điều chỉnh Tăng tỷ giá từ 12h ngày 19/10/2021

Kể từ 12h Thứ ba ngày 19/10/2021, Orderthangloi điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường.

Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 12h ngày 19/10/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3830 VNĐ.