Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá Ngày 22/10/2021

Đăng lúc 27/10/2021 11:05

Orderthangloi thông báo điều chỉnh Tăng tỷ giá ngày 22/10/2021

Bắt đầu từ 12h, Thứ Sáu ngày 22/10/2021, Orderthangloi điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường.

Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 12h ngày 22/10/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3850 VNĐ.