Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ  ngày 09/11/2021

Đăng lúc 09/11/2021 10:03

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ  ngày 09/11/2021
 

Kể từ  Thứ Ba, ngày 09/11/2021, Orderthangloi điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động của thị trường.


Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 09/11/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3850 VNĐ.