Thông Báo thay đổi Cách Tính Giá Vận Chuyển

Đăng lúc 06/12/2021 14:46

Thông Báo thay đổi Cách Tính Mới Giá Vận Chuyển,

Để hướng đến giá vận chuyển tốt nhất, orderthangloi thay đổi cách tính giá và đưa ra bảng giá vận Chuyển mới cho đơn hàng đặt cọc bắt đầu từ ngày 03/12/2021,
 Chi tiết xem tại phần bảng giá trên website,