Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá Ngày 17/12/2021

Đăng lúc 17/12/2021 09:51

Orderthangloi thông báo điều chỉnh Tăng tỷ giá ngày 17/12/2021
 

Bắt đầu từ Thứ Sáu, ngày 17/12/2021, Orderthangloi điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường.

Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ  ngày 17/12/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3890 VNĐ.