Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ  ngày 11/2/2022

Đăng lúc 11/02/2022 08:43

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ  ngày 11/2/2022

Bắt đầu từ Thứ Sáu, ngày 11/2/2022, Orderthangloi điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường,

Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 11/2/2022 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3860 VNĐ.