Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ  ngày 22/4/2022

Đăng lúc 22/04/2022 09:38

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ  ngày 22/4/2022

Bắt đầu từ Thứ sáu, ngày 22/4/2022, Orderthangloi điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường,

Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 22/4/2022 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3830 VNĐ.