Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 29/09/2022

Đăng lúc 29/09/2022 09:27

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ  ngày 29/09/2022,

Bắt đầu từ Thứ Năm, ngày 29/09/2022, OrderThangLoi điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường,

Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 29/09/2022 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3600 VNĐ.