Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 5/11/2022

Đăng lúc 05/11/2022 10:21

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ  ngày 5/11/2022,

Bắt đầu từ Thứ Bảy, ngày 5/11/2022, OrderThangLoi điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường,

Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 5/11/2022 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3650 VNĐ.