Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 11/05/2023,

Đăng lúc 11/05/2023 09:50

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 11/05/2023,

Bắt đầu từ Thứ Năm, ngày 11/05/2023, OrderThangLoi điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường,

Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 11/05/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1NDT = 3520 VNĐ,