Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 24/10/2022

Đăng lúc 24/10/2022 14:20

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ  ngày 24/10/2022,

Bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 24/10/2022, OrderThangLoi điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường,

Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 24/10/2022 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3630 VNĐ.